Emocionalna inteligencija kod dece – može li je biti previše?

U tekstu je prikazana knjiga The Dangerous Rise of Therapeutic Education, koja donosi novu perpektivu u sagledavanju onoga što se danas označava kao socioemocionalno učenje. Šta je emocionalna inteligencija i sociemocionalno učenje i može li se ono razvijati krzo instuktivno učenje?

Dualno obrazovanje u školama

Kao jedna od novina u  reformi obrazovanja u Srbiji jeste uvođenje dualnog obrazovanja. Zakon o dualnom obrazovanju usvojen je 2017.godine.  Na skupu pod nazivom “Dualno obrazovanje – znanje za budućnost” održanom u decembru 2019. godine je istaknuto da Srbija ima 35 dualnih profila, kao i da je u model dualnog obrazovanja uključeno oko 6 100 učenika... Continue Reading →

Muzejska pedagogija

Tekst se bavi analizom muzeja kao mesta za učenje i načinima na koji se okruženje (artefakti, prostor) u muzeju treba planirati i programirati kako bi se omogućilo učenje i stvaranje autentičkih iskustava posetilaca.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑