oKOLO – KORAK UNAPRED

Tradicionalna narodna igra kao jedan od važnih segmenata kulturnog nasleđa, a samim tim i konstitutivan deo društvenog i ličnog identiteta prikazana je u projektu "Okolo - korak unapred", AKUD "Branko Krsmanović" iz Beograda koje je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja realizovano tokom 2020. godine.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑