Emocionalna inteligencija kod dece – može li je biti previše?

U tekstu je prikazana knjiga The Dangerous Rise of Therapeutic Education, koja donosi novu perpektivu u sagledavanju onoga što se danas označava kao socioemocionalno učenje. Šta je emocionalna inteligencija i sociemocionalno učenje i može li se ono razvijati krzo instuktivno učenje?

Website Built with WordPress.com.

Up ↑